WelcomeWelcome | FAQFAQ | DownloadsDownloads | WikiWiki

Author Topic: Bà con người Việt đâu rồi?  (Read 2291 times)

Offline gaixixon

  • WikiUser
  • *
  • Posts: 7
Bà con người Việt đâu rồi?
« on: May 19, 2010, 11:57:03 PM »
Ơ.. không có bác nào nói tiếng Việt ở đây là dư lào??